O Formacji

Krakowskie początki.

Ośrodek Leczenia Uzależnień “Formacja” został zlokalizowany w prywatnej kamienicy przy ul. Różanej 3 w Krakowie. Placówka przeznaczona była początkowo dla 10 dorosłych osób
obojga płci powyżej 18 roku życia. Planowany czas pobytu readaptacyjnego przewidziano na 12 miesięcy. Ośrodek działał do 2010 roku po czym z przyczyn ekonomicznych działalność została
zawieszona.

Świętokrzyska kontynuacja i podtrzymanie wartości.

Podstawowa idea niesienia pomocy osobom uzależnionym pozostała żywa, jest ciągle aktualna, a siedziba Stowarzyszenia i władze przeniosły się do województwa świętokrzyskiego, gdzie obecnie kontynuowana jest jego statutowa działalność.
Stowarzyszenie w swoich założeniach ideowych stale opiera się na katolickiej tradycji irealizuje program pomocy narkomanom kierując się chrześcijańskim systemem wartości. Na mapie ówczesnych ośrodków dla narkomanów, ośrodek “Formacja” został w odróżnieniu od monarowskich i służby zdrowia określony jako uznany i liczący się katolicki ośrodek terapeutyczny w Kraju.

Zasłużeni dla Formacji.

Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia “Formacja” został jego założyciel, psycholog Marek Hanusz, a kolejnym był absolwent programu ośrodka Jarosław Kozłowski. Obecnie funkcję
tę pełni specjalista terapii uzależnień Zbigniew Olchawa, wieloletni terapeuta Formacji.
Stowarzyszenie nadal w swoich działaniach kieruje się mądrością doświadczeń Św. Brata Alberta i Św. Matki Teresy z Kalkuty niosąc pomoc osobom “niekorzystnie uformowanym dla siebie i innych” łącząc zdobytą przez lata wiedzę z nowoczesnymi i profesjonalnymi metodami terapii i leczenia uzależnień.

Symbole i relikty.

Najcenniejszą materialną wartością Stowarzyszenia jest pierwsza kopia z oryginału łagiewnickiego obrazu Jezusa Miłosiernego, wykonana ze składek narkomanów i ich rodzin w latach 80-tych z inicjatywy salezjańskiego kapłana, duchowego przywódcy tzw. trudnej młodzieży księdza Andrzeja Szpaka. Obecnie obraz ten wisi w kaplicy Salezjańskiego domu w Krakowie przy ul. Różanej 5. Stowarzyszenie “Formacja” dysponuje kolejną kopią
wykonaną obrazu Jezusa Miłosiernego tym razem wykonaną na zlecenie ówczesnych władz Saltromu Zawiłość ta została spowodowana czasowym brakiem siedziby Stowarzyszenia
“Formacja”.

Dorobek wart uznania.

Na przestrzeni ponad 25 lat działania Stowarzyszenia “Formacja” udzieliła pomocy co najmniej 500 osobom. Obecnie jest trudno podać aktualną i dokładną liczbę osób, które ukończyły terapię i trwale ozdrowiałych, z uwagi na konieczność likwidacji dokumentacji po zamknięciu Ośrodka w Krakowie i brak kontaktów z tzw, neofitami. Warto jednak dodać, że niektórzy absolwenci programu “Formacji” ukończyli specjalistyczne studia, uzyskując m.in.
tytuły doktoranckie. Inni zaś z powodzeniem zakładali rodziny, podejmowali pracę, radykalnie zmieniając dotychczasowy sposób życia.

Działalność bieżąca: terapia stacjonarna długoterminowa, porady on-line

Wypracowany styl i program terapeutyczny Stowarzyszenia „Formacja” jest z powodzeniem kontynuowany w ramach partnerskiego Projektu „Ogród Nadziei”, w formie Hostelu pobytowego dla osób uzależnionych, który zlokalizowany jest na granicy województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, w malowniczej wiosce Zborówek, sąsiadującej z legendarnym i sławnym Pacanowem. Komfortowy obiekt, wśród zieleni, w strefie zieleni,
nieopodal obszaru chronionego krajobrazu Solecko- Pacanowskiego i Krajobrazu Doliny Wisły. Obiekt położony na działce o powierzchni ponad 6 tys. m.kw. może przyjąć jednocześnie ponad 40 osób.
Wysoko wykwalifikowana kadra Stowarzyszenia „Formacja” zapewnia profesjonalną terapię i opiekę nad pensjonariuszami hostelu, w cyklach 6-cio miesięcznych i krótszych. Działalność hostelu (pobytowa i terapeutyczna) jest współfinansowana z środków Unii
Europejskiego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego, w ramach Projektu „Ogród Nadziei” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ProRew i Fundacją „Pestka”.