Hostel

DLA KOGO? WARUNKI PRZYJĘCIA. OFERTA HOSTELU.

Działalność Hostelu prowadzona jest w ramach projektu „Ogród
Nadziei”, który współfinansowany jest przez Unie Europejską w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz
Społeczny. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie PRO REW, a
partnerami Stowarzyszenie FORMACJA i Fundacja PESTKA.

Kwalifikacja podopiecznych Hostelu:

 • osoby powyżej 18 roku życia,
 • osoby uzależnione od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi będących w fazie remisji.
 • osoby, które ukończyły terapię na poziomie minimum podstawowym w trybie całodobowym, ambulatoryjnym w ośrodku/poradni leczenia uzależnień, terapii indywidualnej (wymagany jest dokument potwierdzający odbycie terapii),
 • osoby będące mieszkańcami województwa Świętokrzyskiego, osoby bezdomne, bez stałego miejsca zameldowania/zamieszkania.
 • osoby utrzymujące abstynencję od alkoholu, środków
 • psychoaktywnych i gotowe uczestniczyć czynnie w terapii
 • wspierającej prowadzonej w Hostelu.

Procedura i wymagane dokumenty:

 • Rozmowa konsultacyjna
 • Wpisanie na listę oczekujących
 • Dokument tożsamości
 • Karta informacyjna dotychczasowego leczenia

Podstawowe zasady:

 • Zachowanie abstynencji od środków psychoaktywnych i alkoholu.
 • Kontynuacja pracy terapeutycznej realizowanej w terapii grupowej, 
  indywidualnej oraz innych przewidzianych zajęciach.
 • Realizacja indywidualnego planu terapii i wsparcia.
 • Przestrzegania Regulaminu Hostelu

Oferujemy:

 • zamieszkanie w Hostelu na okres do 6 miesięcy,
 • całodzienne wyżywienie,
 • noclegi w pokojach 1-3 osobowych,
 • konsultacje z psychiatrą, psychologiem,
 • wsparcie zespołu terapeutycznego i wychowawców,
 • wsparcie pracownika socjalnego,
 • staże zawodowe,

Oferujemy indywidualne rozmowy oraz grupowe zajęcia
terapeutyczne, ujęte w planie zajęć.  W ramach działań
readaptacyjnych oferujemy także możliwość udziału w stażach
zawodowych. Zapewniamy konsultację lekarza psychiatry,
psychologa i pracownika socjalnego.

Kompleksowa terapia Hostelu obejmuje uzależnienia od:

 • alkoholu;
 • narkotyków
 • leków psychotropowych, nasennych i przeciwbólowych