Misja i cel stowarzyszenia

Misja i Cel Stowarzyszenia

Celem działalności Stowarzyszenia jest zrzeszanie i skupienie ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie wychodzić do dzieci, młodzieży i dorosłych, a szczególnie:

 • tzw. nieprzystosowanych
 • nie potrafiących lub nie mogących odnaleźć
  się w społeczeństwie
 • odrzucanych przez społeczeństwo
 • zagrożonych lub będących uzależnionymi.

Służba najbardziej potrzebującym poprzez:

 • działalność profilaktyczną
 • poszukiwanie wraz z nimi drogi samorealizacji i własnego rozwoju
 • wspieranie i propagowanie działalności artystycznej młodych
 • zakładanie i prowadzenie dzieł resocjalizacyjnych,
 • rehabilitacyjnych, edukacyjnych oraz duszpasterskich dla osób szczególnej troski.

Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie wychodzić
do dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie:

 • nieprzystosowanych, wykluczonych, ofiar przemocy, niepełnosprawnych
 • pozostających w systemie pieczy zastępczej
 • niepotrafiących lub niemogących odnaleźć się w społeczeństwie
 • odrzucanych przez społeczeństwo
 • zagrożonych uzależnieniem lub będących uzależnionymi
 • potrzebujących pomocy

Do priorytetów Stowarzyszenia należy służba najbardziej potrzebującym poprzez:

 • Działalność profilaktyczną
 • Poszukiwanie wraz z innymi drogi samorealizacji i własnego rozwoju
 • Wspieranie i propagowanie działalności artystycznej młodych
 • Zakładanie i prowadzenie dzieł resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych oraz duszpasterskich dla osób potrzebujących
 • Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, edukacyjnych, pro zdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych, ekonomicznych
  i ekologicznych oraz działalności charytatywnej, pomocy społecznej, mających na celu dobro i rozwój dzieci, młodzieży
  i dorosłych

Naszą misją jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cele naszego Stowarzyszenia precyzuje i określa § 6 statutu Stowarzyszenia „FORMACJA”.