„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę”.

Maria Skłodowska-Curie

Ponad 25 lat doświadczenia.

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym “ Formacja” powstało w Krakowie w 1995 roku po wyodrębnieniu się z Salezjańskiego Ruchu Troski o Młodzież “Saltrom” w celu prowadzenia placówki terapeutycznej dla narkomanów.