Zapytanie ofertowe Nr. 1/RR-RPO/9.2.3/2021

Kielce, dn. 02.03.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w ramach Zapytania ofertowego
ZAPYTANIE OFERTOWE NR1/RR-RPO/9.2.3/2021
W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ROZEZNANIA RYNKU

DOTYCZY WYBORU 

Specjalisty ds. rozwiązywania konfliktów i mediacji pracującej w Hostelu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu

Pełna treść zapytania oraz wymagane załączniki poniżej: