Zapytanie ofertowe Nr. 4/RPO/9.2.3/2021

Kielce, dn. 27.02.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/9.2.3/2021
W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

DOTYCZY WYBORU 

Psychoterapeuty będącego członkiem zespołu leczenia środowiskowego w ramach projektu pn. „Ogród nadziei”

Pełna treść zapytania oraz wymagane załączniki poniżej: